S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.
Ok

Z Ľ A V Y

NAŠA CENA 0,74 EUR
skladom

TOP PRODUKTY

NAŠA CENA 0,69 EUR
skladom
NAŠA CENA 0,69 EUR
skladom
NAŠA CENA 0,69 EUR
skladom

KONTAKTY

Otavius, spol. s r.o.
Cambelová 13
976 13 Slovenská Ľupča
tel: +421 905 707 619
info@hobbyshop.sk
tel.kontakt je možný
Po-Pia od 8,30 do 16,30 hod.

» OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

IS internetového obchodu je zaregistrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov SR pod reg. č. 201414461

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.hobbyshop.sk - Otavius, spol. s r.o., Cambelová 13, 976 13 Slovenská Ľupča, týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi je zaobchádzané v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a že tieto údaje sú považované za prísne dôverné.

1. Registrácia v e-shope je dobrovoľná a slúži kupujúcemu najmä k možnosti sledovania stavu svojej objednávky. Pri registrácii ale aj pri nakupovaní bez registrácie je potrebné poskytnúť informácie o Vás, aby Vaša objednávka mohla byť vybavená.

Jedná sa o tieto informácie:

  • meno a priezvisko, adresa (kam má byť tovar zaslaný + adresa k vystaveniu faktúry)
  • e-mailová adresa (aby sme s Vami mohli komunikovať)
  • telefónne číslo (slúži na kontakt s Vami, prípadne ako kontakt pre dopravcu, ktorý Vám tovar doručí)
  • pokiaľ nakupujete ako firma / živnostník, je potrebné uviesť Váš obchodný názov, sídlo, IČO, IČ DPH.

Tieto údaje sú potrebné aj pre náš účtovný a fakturačný systém, s ktorým pracujeme.

2. Registrovaný zákazník môže svoje údaje kedykoľvek editovať. Pokiaľ si želáte Vašu registráciu zmazať, oznámte nám to prostredníctvom mailu info@hobbyshop.sk

3. Všetky potrebné informácie k nakupovaniu, ako sú napr. ponuka tovaru, obchodné podmienky, informácie o možnostiach dopravy a platby sú voľne dostupné bez zadávania akýchkoľvek údajov.

4. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné.

5. Odoslaním kompletne vyplnenej objednávky berie kupujúci na vedomie, že predávajúci uzavretím zmluvy získal osobné údaje o kupujúcom uvedené v bode 1 a že účelom spracúvania jeho osobných údajov predávajúcim je zabezpečenie splnenia záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenia kúpnej zmluvy.

6. Osobné údaje kupujúcich nesprístupňujeme, nezverejňujeme a neposkytujeme žiadnym ďalším subjektom. Výnimku tvoria spoločnosti, bez spolupráce ktorých by nebolo možné vybaviť Vašu objednávku. (banky, dopracovia)

Údaje sú však poskytnuté len jednorazovo  a súvisia len s vybavením vašej objednávky.

Osobné údaje chránime pred stratou, poškodením, zničením či zneužitím.

7. Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje predávajúcemu v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy predávajúcim. Tento súhlas platí až do doby vyjadrenia písomného nesúhlasu kupujúcim, ktorý je potrebné doručiť na adresu sídla predávajúceho.

Podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, ak dotknutá osoba uplatní námietku podľa § 7 ods. 2, prevádzkovateľ je povinný spracúvané osobné údaje bez zbytočného odkladu zlikvidovať okrem osobných údajov uvedených v § 13

Prevádzkovateľ internetového obchodu sa súčasne zaväzuje, že na želanie dotknutej osoby vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.

8. Kupujúci uzatvorením zmluvy s predávajúcim, poskytuje súhlas predávajúcemu poskytnúť jeho e-mailovú adresu z informačného systému inej právnickej osobe - spoločnosti Heureka Shopping s.r.o., so sídlom Karolinská 650/1, Praha 8 - Karlín - prevádzkovateľovi portálu www.heureka.sk, za účelom vygenerovania dotazníka a možnosti hodnotenia predávajúceho kupujúcim, čo prispieva k prípadnému skvalitňovaniu služieb v budúcnosti.

9. Kupujúci  berie na vedomie, že predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho tiež za účelom plnenia prípadných povinností podľa osobitných právnych predpisov (napr. zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.)

10. Kupujúci udeľuje výslovný súhlas predávajúcemu, aby po splnení zmluvy naďalej evidoval vo svojom informačnom systéme  osobné údaje kupujúceho na dobu troch rokov a to pre prípadné ďalšie uzatvorenie kúpnej zmluvy, ale i kvôli identifikácii zákazníka ako „stáleho zákazníka“ a následného pridelenia zliav v zmysle vernostného programu internetového obchodu www.hobbyshop.sk .

11. Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s osobnými údajmi.

12. Nakupovaním v internetovom obchode www.hobbyshop.sk súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o vás a vašich nákupoch za vyššie uvedených podmienok.

M2IyMjRm